Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi 2 % alkuvuonna

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 1,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Ensimmäisen vuosipuoliskon myynti kasvoi 2,0 % edellisvuodesta 417 miljoonaan euroon.

Sähköteknistentuotteiden_myynninmuutos_2010_2014_2Q_l600

– Rakentamisen ja teollisuusinvestointien vähyys rajoittavat kysyntää ja lähitulevaisuus on yhtä haasteellinen meillä kuin muillakin aloilla. Pitkällä tähtäimellä sähkön käyttö tulee kuitenkin lisääntymään esimerkiksi rakennuksissa ja liikenteessä, mikä luo sähköistysalalle uutta pysyvää kasvua, ennakoi Sähköteknisen Kaupan Liiton puheenjohtaja, SLO:n toimitusjohtaja Mika Höijer.

– Suomen pysyminen yhtenä sähköteknisten ratkaisujen kärkimaista vaatii, että entistä enemmän nuoria saadaan alan koulutukseen ja töihin. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja osaajille on kasvavaa tarvetta niin suunnittelun, toteutuksen kuin kaupankin piirissä, Höijer lupaa.