Kodinkoneiden energiatehokkuus: Mepit haluavat kunnianhimoisemman A-G-asteikon

1280px-Toaster_Filaments

Parlamentti otti keskiviikkona kantaa komission esittämään suunnitelmaan ottaa käyttöön uusi tiukempi kodinkoneiden energiatehokkuutta kuvaavaa A-G-asteikko. Useimmat markkinoilla olevat laitteet täyttävät vuonna 2010 perustetun A-luokan vaatimukset, joten käyttöön on otettu +-merkintöjä (A+, A++, A+++). Mepit korostavat, että tiukempien vaatimusten myötä luodaan houkuttimia parantaa energiatehokkuutta entisestään.

Parlamentin muuttaman lakiehdotuksen mukaan A–G-asteikon yhtenäisyyden varmistamiseksi uudelleenskaalatut merkinnät pitäisi ottaa käyttöön olemassa oleville tuoteryhmille 21 kuukauden tai viimeistään 6 vuoden (riippuen tuotteesta) kuluessa asetuksen voimaantulosta. Merkintöjen uudelleenskaalauksessa pitäisi pyrkiä siihen, että ne ovat voimassa vähintään 10 vuoden ajan. Merkintöjä pitäisi tarkastaa siinä vaiheessa, kun 25 % EU:n markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu ylimpään energiatehokkuusluokkaan (A) ja 50 % tuotteista sijoittuu kahteen ylimpään energiatehokkuusluokkaan (A ja B).

Lisäksi parlamentti esittää, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, minkään tuotteen ei odoteta sijoittuvan energialuokkaan A (tai jos kyseessä on tuoteryhmä, jossa tekniikka kehittyy nopeasti, luokkiin A tai B).

Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin F ja G kuuluvien mallien saattamista markkinoille, kyseinen luokka on ilmoitettava merkissä harmaina, parlamentti esittää. Merkin normaali tummanvihreästä punaiseen ulottuva väriasteikko on säilytettävä jäljelle jäävissä paremmissa luokissa.

Energiatehokkuusmerkinnät ja mainonta

Tuotteeseen on merkittävä tuotemallin energiatehokkuusluokka ja absoluuttinen energiankulutus kilowattitunteina vuoden tai relevantin ajanjakson aikana, lakiehdotuksessa todetaan.

Laitteiden testaus todellista tilannetta vastaavissa olosuhteissa

Mepit haluavat, että sekä tavarantoimittajien että markkinavalvontaviranomaisten käyttämien menetelmien ja testiympäristön on oltava mahdollisimman lähellä tilannetta, jossa kuluttaja yleensä käyttää kyseistä tuotetta. Parlamentti kehottaa komissiota julkaisemaan tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät.

Tietoa kuluttajille vaatimusten noudattamisesta

Parlamentti tukee erityisen tuotetietokannan perustamista. Tietokantaan kuuluisi kuluttajille suunnattu sivusto, joka sisältää tietoa jokaisesta tuotteesta, sekä “vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta” eli kansallisten markkinavalvontaviranomaisten työtä tukeva sähköinen alusta.

Energiatehokkuusmerkintöjä koskeva lainsäädäntö kattaa energiaan liittyvät tuotteet, joilla on merkittävä suora tai epäsuora vaikutus energian kulutukseen.

Uudet säännöt eivät koskisi käytettyjä laitteita. Samoin liikkumiseen tarkoitetut välineet, joiden moottori pysyy toiminnan aikana samassa paikassa, kuten hissit, liukuportaat ja hihnakuljettimet, jäävät sääntöjen ulkopuolelle.

Seuraavaksi

Esitys palautettiin parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan, jotta neuvottelut neuvoston kanssa lain yksityiskohdista voidaan aloittaa.

Menettely: yhteispäätösmenettely (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 1. käsittely